Schůzka i vysvětlení s pí Marvanovou

V srpnu 2022 jsme se sešli s radní hl. m. Prahy, paní H. Kordovou Marvanovou (dříve STAN), relativně nově občankou Újezda nad Lesy. Chtěli jsme znát důvody, proč v roce 2019 nejdříve nereagovala na žádosti pana Duchka o schůzku ohledně hazardu. A když po měsících ano, tak se schůzka stejně neuskutečnila.
Když pí Marvanové později (2021, 2022) p. Duchek začal důsledně klást kritické otázky k jejímu projektu řešení hazardu, k projektu „Dostupného bydlení“, k jejím komentářům stran magistrátem schválených výkupů předražených pozemků pro obchvat a její roli v kauze Hlubuček, začal ji na Facebooku obhajovat pan R. Korda, její manžel a do debaty se zapojil i p. J. Lameš. Následně pí radní smazala veškeré dotazy a komentáře pana zastupitele Duchka na Facebooku. To vyvolalo sepsání článku p. Duchkem s výše uvedenými „kauzami“ a přidal ještě pár slov o "politickém turismu" pí Marvanové. Ve facebookové skupině došlo k malé přestřelce a pan Duchek navrhl, aby se všichni čtyři sešli a z očí do očí si věci vyříkali, než aby se takto dohadovali.
Schůzka
Na společné schůzce nám pí Marvanová vysvětlila, proč se s p. Duchkem nesešla. Nebyl v tom žádný úmysl či záměr. V té době ani nevěděla, že bude bydlet v Újezdě a o p. Duchkovi také nic nevěděla. Nemůže říci, zda se k ní maily nebo vzkazy nedostaly z důvodu technického nedoručení, osobního nepředání, nemůže ani vyloučit, že je přehlédla a přiznala, že to je samozřejmě neomluvitelné a nemělo by se jí to stát, a omluvila se. Ale v záplavě mailů není v jejích silách všechny přečíst. Navíc ji začali psát i cizí lidé - lobbisté za hazard a s nimi velmi rychle ztratila zájem se scházet.
Na dotaz, proč ale reagovala na mail pí Kučerové (Piráti a STAN, resp. Újezd žije), kterou na jednání se starosty mimo oficiální pozvánku pozvala, nám řekla, že ji pí Kučerová psala, že má zájem o hazard a věděla, že jde o osobu ze STAN. Tak k tomu pochopitelně přihlédla.
My jsme naopak uvedli, že paní Kučerová následně schůzku na Facebooku prezentovala pomalu tak, že vyřešila hazard u nás a vyřeší jej v celé Praze.
Dále psala opakovaně do Újezdského zpravodaje oslavné články na adresu pí Marvanové v Újezdském zpravodaji, kterými zásobovala sloupky zastupitelů. Doufajíc, že odraz popularity pí Marvanové dopadne i na ni. A nás tohle všechno vedlo k přesvědčení, že pí radní Marvanová se s námi, resp. s p. Duchkem záměrně nechce sejít a schůzce se jako člen konkurenční strany účelově vyhýbá.
Pak jsme probírali "politický turismus" pí Marvanové, která je v politice od sametu, s několikaletým přerušením od roku 2003. Kandidovala sice za OF, ODS, US-DEU, STAN, ale ne vždy jako člen strany. Bereme tedy zpět, že by se jednalo o "kočovný politický turismus" a omlouváme se za tento přehnaný eufemismus.
V další debatě jsme si vyměňovali názory nad kauzou DOZIMETR1 a projekt dostupného bydlení. Pan Duchek setrval na názoru, že projekt nezvýhodňuje a nechrání Pražany, před získáním bydlení třeba přistěhovalci, protože nezahrnuje nic o domovském právu. Paní radní to nerozporovala, ale konstatovala, že naše legislativa takový zákon nemá a proto v tuto chvíli obsahuje projekt maximum legislativně možného.
Na závěr jsme se ale ještě dozvěděli, že pan Hlubuček byl proti schválení nulové tolerance hazardu a že nepřipojení PaS k nulové toleranci u nás v roce 2019 vypadalo spíš jako boj proti hazardu na oko.
Závěr
Nepadli jsme si kolem krku a vše zapomenuto, jakoby se nic nestalo. Ale jako dospělí a zodpovědní lidé jsme si řekli, budeme se raději dívat do budoucna, protože jenom z toho může mít Újezd užitek.
Petr Duchek, Jiří Lameš
Článek vychází i z dalších článků o hazardu, které najdete zde.