Volební kampaň za Masaryka

„Pro patriota je prioritou zlepšování a ochrana prostředí v nejbližším okolí. A od toho se vše odvíjí, měnit nejprve věci okolo sebe, které pomalu změní svět kolem nás,“ Karel Čapek.
S ohledem na společnou fotografii dvou našich velikánů si rádi připomínáme citát Karla Čapka, který není příliš známý. Ale s ohledem na volby nám dovolte netradiční vzpomenutí i na druhého pána, který i přes níže uvedené řádky, patří také mezi naše obdivuhodné velikány.
O tom, že tatíček T. G. Masaryk byl krom kladných vlastností a širokého vzdělání i značný svéráz, se v indoktrinovaném státním školství mnoho nedozvíte. Z dnešního pohledu by možná byl označen i za ultranacionalistu. Ale věnujme se trochu zábavnější stránce jeho osobnosti.
Jeho uplácení novinářů, aby o něm psali oslavné články příliš neladí s obecně rozšířenou představou o ctihodném panu prezidentovi. A co teprve, že si pod smyšleným jménem psal oslavné články sám o sobě... Odvaha mu zjevně nechyběla. Dokázal sám sebe i prezentovat jako zástupce jakéhosi Československa, když byl vpravdě jeho ušlechtilým zakladatelem. Byť byl v podstatě zástupcem jen jedné strany, té jeho a jen s jedním mandátem v tehdejším parlamentu. Přesto takto sebevědomě získával podporu pro myšlenku Československa. Obecně dnes rozšířenou představu o jeho široké oblíbenosti a popularitě nabourávají i výsledky voleb, v nichž vůbec nedrtil své soupeře. Výrazné převahy se dočkal až v závěru své kariéry. A když přijel v USA za budoucím tchánem s tím, aby mu dal dceru Charlotte Garrigue za ženu, zeptal se ho majetný otec Charlotty, z čeho hodlají žít? A Masaryk si v klidu řekl o půjčku do začátku. 🙂 Tak to jen, abychom si příliš neidealizovali naše velikány, kteří uznání bezpochyby zaslouží, včetně následování, ale také to byli jen lidé...
A k pobavení ještě přikládáme plakát z časů voleb T. G. M. Nechováme mi se vlastně mnohem korektněji a slušněji než naši předci?
Petr Duchek

Autor portrétu: František Kollman, újezdská legenda