Mediální vzpomínka

Toto video provázelo naši minulou volební kampaň
a vydali jsme Volební a později Mimořádné Oko

Videjka

Videointerpelace radní Marvanové / Z okolí magistrátu / Kauza stromy
K nulové toleranci hazardu / Videozprávy č. 1 a č. 2
Videozpávy č. 3 - 5

Před 4 roky jsme se dělili o 4. - 5. místo z 11 volebních kandidátek

V letech 2018 - 2022 jsme udělali spoustu práce i v opozici a rádi bychom v ní pokračovali...