Volební program

Kdo jsme

Tým lidí z různých stran, různých věků i profesí.
Vnímáme to jako přidanou hodnotu, ne handicap.

Pojďte s námi pracovat na rozvoji Újezda. Podpořte nás svými hlasy
ve dnech voleb a můžeme společně začít!

Jak pracujeme

Složité věci se snažíme dělat jednoduché.
Abychom se s lidmi domluvili.

Potřebujete důkaz? Prohlédněte si výsledky naší činnosti!
Nejen v zastupitelstvu, ale i ve Spolku OKO. 

NULOVÁ TOLERANCE HAZARDU

Přestože je v platnosti nová regulující vyhláška, může ji v novém funkčním období Zastupitelstvo hl. m. Prahy změnit či přijmou vyhlášku další. Krom toho není u konce soudní spor magistrátu s ÚOHS. Slibujeme, že i v těchto případech budeme stále proti hazardu v Újezdě nad Lesy.

Zjistit více

DEFIBRILÁTORY

Selhání srdce je jedna z nejčastějších příčin úmrtí. Budeme prosazovat projekt snadné dostupnosti defibrilátorů. Jejich nasazení do 3 - 5 minut vede k vysoké úspěšnosti záchrany života (kolem 70 %). Jde o místa s větším počtem lidí. Typicky zdravotní středisko, škola, úřad atd., ale existují i projekty s umístěním jednoho přístroje v každém větším panelovém domě. Jejich nasazení při záchraně života je jednoduché i pro lajky v koordinaci s operátory na čísle 155.

Zjistit více

DIVADLO ČI KULTURNÍ DŮM

Přestože se Újezd kulturně pozvolna rozvíjí, děje se tak na základě nahodilých a jednorázových akcí radnice, spolků či restaurací apod., bez vzájemného propojení. Nemá totiž žádné kulturní, divadelní či hudební centrum. Na místě bývalé jámy "Karel" byly naděje vloženy do polyfunkčního domu, ale časem se ukázalo, že vnitřní prostor budovy je malý, s nulovou variabilitou, na spoustu věcí nevhodný. Navíc náklady na roční provoz se blíží k 1 milionu korun, které hradí DDM.
Divadelnímu sálu v ZŠ zase chybí zázemí pro umělce, vnější přístupové schodiště (aby nebylo nutné chodit školním schodištěm), prostor pro občerstvení, šatna pro diváky apod. Kultuře v Újezdě by prospělo vylepšení podmínek divadelního sálu i nový kulturní dům. Ať už v prostoru budovy Ideal Lux, na Rohožníku (místo "teplárny" či v rámci chátrajícího objektu s prodejnou Albert po dohodě se soukromým vlastníkem), bývalé knihovny v Lomecké, u tréninkového hřiště v Pilovské nebo jinde na zelené louce.
V minulosti jsme radě předložili projekt na rozhýbání kultury a doufali v otevření tohoto tématu. Nedošlo k tomu. Z části i díky koronaviru. Tak snad po volbách by mohl nastat pro kulturu příhodnější čas...

SOCIÁLNÍ SLUŽBY, DOMOV PRO SENIORY, DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU

Sociální služby bývají na chvostu zájmu politiků, ale všechny studie ukazují, že počty obyvatel porostou a populace začne významně stárnout. Kromě dvou zdravotních středisek je proto nutné myslet i na rozvoj sociálních služeb. Budeme prosazovat a podporovat výstavbu domova pro seniory či domova pro spolubydlení seniorů a studentů, nízkoprahové zařízení, rozšíření pečovatelských služeb, denní stacionář, ale také bezbariérového bydlení a bydlení pro poskytovatele náhradní rodinné výchovy.

ŠKOLSTVÍ

Újezd podle demografických dat neuspokojuje všechny rodiče s dětmi v základním školství. Počet školních dětí je dlouhodobě kolem 1500, kapacita jediné školy 1200. Její využití se pohybuje mezi 90 - 100 %. Je to dáno tím, že určitá část dětí místo na II. stupni pokračuje na jiném typu víceletých škol. Rádi bychom iniciovali po projednání s rodiči následující varianty:
1. Zřízení střední školy pro žáky, kteří absolvovali celou základní školu. To by znamenalo rozšířit kapacitu pro 1500 dětí v ZŠ a současně zajistit další kapacity pro žáky střední školy.
2. Zřízení například víceletého gymnázia. To by znamenalo neměnit kapacitu ZŠ, ale zajistit větší kapacitu pro gymnázium.
3. Zřízení alternativní až svobodné základní školy. Ta může kombinovat i určitou formu domácího vzdělávání po dohodě se základní školou, avšak děti se v inovativním typu školy potkají spíše s průvodci než s učiteli. Velmi se nám líbí úspěšné finské základní školství. Naše školství v tomto směru zaostává, ale pomáhá si místně samo. I přes veškerou snahu však srovnat je nejde.
Už před lety jsme upozorňovali na to, že přístavba ZŠ byla ukázkou promarněné příležitosti. Chodba není součástí výuky, budova je vnitřně i z vnějšku vyprojektována chladně a kasárensky pravoúhle. Třídy jsou konstruovány tak, že učitel je ústřední osobou. Technicky neumožnují spojení ročníků do jednotřídky. Tím nechtěně umožňují vznik ročníkové segregace, agrese, soupeření, místo aby učily vzájemnému pomáhání, při kterém by se starší děti učily ohleduplnosti k mladším, mladší se učily od starších a vzájemně by se učily samostatnosti.
"Liduška" - iniciujeme vznik základní umělecké školy (dříve LŠU)
Muži do základního školství – marná sláva, ale někdy s těmi klacky hne jen mužská autorita. Vysoká feminizace školství přináší výchovnou diskriminaci chlapců, kteří se nemohou dostatečně identifikovat s příslušníky stejného pohlaví. Ušetřeny před negativními vlivy feminizace nezůstávají ale ani dívky, ani učitelky. Na ně je pak kladen nadměrně zvýšený požadavek zastávat dvě role a dochází k jejich přetížení. Budeme podporovat vytvoření pracovních míst pro učitele.

DVĚ ZDRAVOTNÍ STŘEDISKA

Už při snaze vyhlásit referendum na zachování zdravotního střediska na Rohožníku  jsme v dokumentech uváděli, že Újezd nad Lesy dvě zdravotní střediska s přehledem využije. Na Rohožníku si lidé zaslouží středisko i s dalšími službami a na Blatově v budově továrny Ideal Lux také. K tomu budeme muset najít soukromého strategického partnera (PPP - Public Private Partnership - Partnerství veřejného a soukromého sektoru), protože tolik peněz nám magistrát nedá.
V případě Rohožníku by to byla i cesta jak nepřijít o lékaře a lékárnu, kterým by mohly zdravotní pojišťovny nenávratně ukončit licence z důvodu dočasného přerušení činnosti.

Zjistit více

SOLÁRNÍ PANELY A DEŠŤOVKA

Budeme podporovat obyvatele bytových domů (u nás především ve SVJ), ale také školy, školky, zdravotní střediska atd., aby obdrželi dotace na získávání solární energie ze střech domů. To se projeví nižšími náklady na spotřebu energie a ohřev vody.
Podobně budeme postupovat ve snaze vybavit domkaře sudy na zadržování dešťové vody a podpoříme i programy "velké dešťovky" pro obce a města, včetně zadržování vody v krajině.

PARKOVÁNÍ U NÁDRAŽÍ A VLAKOVÉ SPOJE

Jde o dlouholetý problém, který se vychyluje dle politického vedení radnice od téměř nulové možnosti parkování aut i kol u nádraží až po futuristické představy parkovacích domů (zajímavě, ale nákladně, vypadá například zastřešený terminál s parkováním na střeše nad tratí, bez nutnosti vykácet náletový les). Naším cílem proto bude najít řešení přijímané co nejširší vrstvou obyvatel, prodiskutované s veřejností, s odborníky, zohledňující unikátnost lesního místa a také finanční možnosti.
S ohledem na budoucí výstavbu VRT přes Běchovice a plánované vlakové stanice na Blatově lze počítat se snížením provozu na "naší" trati (zmíněno v přiloženém rozhovoru). Než k tomu však dojde a bude možné přidat další spoje, budeme prosazovat navýšení kapacity přeplněných spojů prodloužením souprav.

Zjistit více

ZAVEDEME VYUŽÍVÁNÍ REFEREND

O referendu jsme toho v minulosti napsali hodně. Jsou země, které je běžně využívají ke všeobecné spokojenosti. Proč bychom je tedy nemohli využívat i v Újezdě? Vždyť se nemusí vždy jednat o velké referendum pro celý Újezd, ale jen o jeho určitou část. Můžeme se tak občanů ptát a nechat je rozhodovat o věcech obecně menšího významu, ale v daném místě pro občany významné. Myslíme si, že si pak různých změn, úprav atd. občané nejen více váží, ale také o ně pečují.
Referendum je vhodné propojit i s participativním rozpočtem. Zjednodušeně by se dalo říci, že zatímco u prvního řešíme nejdříve cíl a pak zdroje, u druhého je tomu obráceně. V obou případech jde ale o výrazné zapojení místní komunity do veřejného života. Nemusí jít tedy o zákonná referenda, ale pomocná pro rozhodování samosprávy.

DANĚ Z NEMOVISTOSTÍ, NÁJEMNÉ A BYTOVÝ FOND

Budeme na magistrátu prosazovat snížení koeficientu daně z nemovitostí pro naši okrajovou městkou část, minimálně daň nezvýšíme.
Nájemné budeme zvyšovat citlivě a maximálně do výše inflace.
Naše městská část v minulosti nerozvážně rozprodala velmi významnou část svého bytového fondu, který je nyní jeden z nejmenších. Přitom potřebuje a bude potřebovat byty pro lidi v sociální nouzi, strážníky a policisty, seniory, učitele, matky nebo otce s péčí o děti, hasiče, lidi se zdravotním postižením atd. Dokud u nás nebude zahájena výstavba nových obecních bytů (obecní pozemky k dispozici jsou), nemůžeme si dovolit divokou privatizaci bytového fondu, naopak budeme usilovat o zachování udržitelného bydlení.

Zjistit více

MHD A ZDARMA

Už v minulých volebních obdobích (od r. 2010) jsme navrhovali a měli v programu lokální dopravní obsluhu malými autobusy. Šlo například o přiblížení jižní části Újezda s vlakovou zastávkou, školou, úřadem, zdr. střediskem na Rohožníku a dnes bychom k tomu přidali i plánované nové zdravotní středisko na Blatově. A navrhovali jsme i dopravu pro cestující zdarma. Nesmyl? Ale kdeže. V Tallinnu tak jezdí od roku 2013, v USA na mnoha místech. A u nás? Například ve Frýdku-Místku, v Hořovicích, Litoměřicích, Lovosicích, Strakonicích, Valašském Meziříčí a nyní i v nedalekých Říčanech na šesti linkách. Proč ne i v Újezdě nad Lesy na jedné či dvou linkách?

ÚJEZDSKÝ ZPRAVODAJ

Na základě dohod sice fungoval přijatelně, ale prospělo by mu více informací z okolních MČ a obcí od redakce a nová pravidla. Opakovaně (od r. 2011) požadujeme, aby redakční rada byla ustavena jako výbor zastupitelstva, který jednou za čtvrt roku předloží zastupitelstvu zprávu o činnosti. Polovinu cesty k této změně jsme již odpracovali (členství v redakční radě, odstranění totalitních manýrů, rozeslaný manuál radním i redakční radě a vypracovaná nová i kompromisní pravidla redakční radou, leč radou MČ neschválená), v dalším volebním období doufáme v dojití na konec druhé poloviny cesty. Bude-li politická vůle většiny. Jen se obáváme extrémních pravidel, která předložilo uskupení Piráti a STAN (Újezd žije). Něco tak neomarxisticky strašného jsme neočekávali.

Zjistit více

CHODNÍKY A CYKLOPRUHY

Chodníky souvisí hlavně s hlubokým podfinancováním městské části závislé na magistrátu. Jejich koncepční budování je sice dobrá teorie, ale jako v mnoha jiných věcech, praxe říká: "Bez peněz do hospody nelez".
Cyklopruhy patří jen tam, kde vedou například v proti směru v jednosměrce. Kde to půjde, je lepší vést cyklotrasy mimo silnice a ne na úkor chodníků. Jeden takový sousedský společný úsek pro kola i pěší se nám povedlo prosadit i z opozice.

Zjistit více

RYCHLOSTNÍ KOMUNIKACE I/12

Na stavbu bylo vydáno územní rozhodnutí a současně Horní Počernice podaly na navazující část pražského obchvatu žalobu. Jako blesk z čistého nebe by tím mohla být stavba ohrožena. Rozhodli jsme se proto zorganizovat setkání starostů z okolních obcí a městských částí k nalezení společného postupu, aby přeložka byla postavena co nejdříve a třeba i samostatně. S ohledem na brzké volby plánujeme oslovení nových starostů hned po té, co budou zvoleni do funkcí. K překonání závazných stanovisek uvedených v EIA, ze kterých vyplývá společná výstavba i uvedení do provozu, resp. připojení přeložky I/12 a silnice PO 511 v prostoru křižovatky se Štěrboholskou radiálou není důvod na nic čekat, pokud by byly Hor. Počernice u soudu úspěšné. 

Zjistit víceZjistit víceZjistit více

POMŮŽEME SPOLKŮM

Vytvoříme efektivní systém či knihovnu a databázi s know-how “Jak na granty a dotace mimo Újezd nad Lesy” a poskytneme mu organizační zastřešení. Půjde o vzájemnou pomoc spolků s předáváním zkušeností s žádostmi o dotace. Jde nám o usnadnění papírování kolem žádostí, o sdílené vyhledávání grantů a dotací i vzájemné vzdělávání v této oblasti získávaní zdrojů. Spolek, který získá dotaci mimo Újezd, přinese peníze nejen sobě, ale i do Újezda. A to chceme podporovat.

OPUSTÍME PŘEKONANÉ DĚLENÍ NA KOALICI A OPOZICI

Velký problém v zastupitelstvech je, že hlasování probíhají ve stylu koalice je PRO a opozice PROTI. Představa, že koalice zná a ví vždy vše nejlépe, je mylná. Proto si myslíme, že koaliční smlouva by neměla být buď vůbec sepsána, nebo by měla být sepsána tak, aby koaliční zastupitele nevedla ke stádovitému hlasování, ale k hlasování ku prospěchu obyvatel. Tedy to, co není ve smlouvě domluveno, je na každém zastupiteli. V takovém případě by byl totiž lépe, svobodně a zodpovědněji naplňován i získaný mandát každého zastupitele.
Řešení spatřujeme v co největším zapojení všech zastupitelů do práce pro Újezd. Toho lze dosáhnout širokým rozdělením kompetencí a gescí mezi zastupitele, v zapojení více volebních stran včetně jmenování více místostarostů. Tedy úplně se vyhnout dělení na opozici a koalici nejde, ale hlavní opozicí by pak mohl být konstruktivní kontrolní pohled obyvatel a postoj institucí, se kterými bude nutné jednat a jistě i mnoho věcí vyjednat (magistrát, ministerstva apod.).
Celé 4 roky jsme tuto metodu uplatňovali a oproti neustále si stěžujícím a kverulujícím zastupitelům jsme pár věci prosadili i z lavic opozice a pouze s jediným mandátem! Současně ale má tento vstřícný krok i určité hranice. Pokud si opozice začne ve veřejném prostou přivlastňovat úspěchy více, než je zdrávo, nemůže tento liberální způsob spolupráce fungovat. Stejně tak jsme zažili "brutální" a neoprávněné ataky ve veřejném prostoru od Pirátů a STAN po schválení našeho návrhu nulové tolerance hazardu. V takovém případě je (a byla) široká spolupráce v podstatě nemožná.

CHYBÍ VÁM V PROGRAMU NĚCO?

Nevadí. My s tím počítáme. Také jsme nevypsali vše, co bychom mohli realizovat. Jde spíš o to, abyste viděli, že naše návrhy jsou nové i kontinuální už 12 let. A že představu, cíle i plány na zlepšení života v Újezdě máme. Některé body z předešlých programů se povedlo zrealizovat, jiné na svoji realizaci trpělivě čekají. A my s nimi. Šanci jsme dostali zatím malou, ale zato vrchovatě naplněnou výsledky. Je na vás, jak si to vyhodnotíte. Patrioti jsou vůdčí silou kandidátky a Újezd mají v srdci na 1. místě a mohou počítat s podporou dvou partnerů.